Hyresföreskrifter

Hyrestiden räknas fr.o.m. den tid maskinen avhämtats eller beställts för avhämtning t.o.m. den maskinen eller materialt återlämnas på uthyrningsplatsen.
Hyra utgår oavsett maskinen eller materialet används eller ej.
Transporter sker på hyrestagarens bekostnad och risk.
Driv- och smörjmedel ingår ej i hyrespriset.
Brand-, stöld- och skadeståndsförsäkring på maskin eller material med ev. tillbehör är ej tecknande av uthyraren.
Uthyrd maskin eller material betraktas ur skadestånds- och arbetsskyddssynpunkt som hyrestagarens eget, hyrestagaren förbinder sig att innan maskinen eller materialet tages i bruk noga ha satt sig in i maskinen eller materialet fungerar, samt riskerna vid handhavandet och kontrollera att väsentliga delar för materialets funktion är felfria.

Hyrestagaren ansvarar för eventuell skada på tredje man med anledning av maskinen eller materialet.
Hyrestagaren förbinder sig att under hyrestiden omsorgsfullt och väl vårda maskinen och materialet samt återlämna detta på överenskommen tid.

Vid återlämnandet skall hyrd maskin eller material vara väl rengjort och i samma skick som vid mottagandet frånsett normalt slitage. Eventuell rengörings- och reparationskonstnader betalas av hyrestagaren med av uthyraren begärt belopp.

Om maskinen eller materialet inte återlämnats inom avtalad tid är Landäng AB berättigad att genast vidtaga rättsliga åtgärder för att återfå dessa.

Jordborr

375:-/dygn

Dimension på borr: 60mm, 80mm, 100mm

Stolphammare

50:-/dygn

Såmaskin

50:-/dygn

Vertikalskärare/Gräsluftare

Bredd: 50cm

200:-/timme

Klippmaskin för häst

200:-/dygn

Obs! Uthyres utan skär.

Vid köp av en skärsats ingår en dygnshyra.

Skurups-borr

400:-/dygn

Dimensioner: 75mm, 125mm, 175mm, 225mm & 275mm.

Längden på borren är 120cm. Utöver det kan man koppla på förlängningar, maximalt 7st, för en total längd av 820cm.

Hästsläp

400:-/dygn

Värmlandsvagnen 2 hästars boggie-släp.

Maxlast: 590kg
Totalvikt: 1250kg

Helförsäkring ingår, självrisk 3000:-. Självrisken betalas av hyrestagaren.

Gallervält

50:-dygn

Fölvakt

125:-/dygn

Jordfräs

400:-/dygn

Tillagd i varukorgen