Gräsmattefrö Villa Lyx 1kg

Ger en exklusiv gräsmatta som kräver färre klippningar

  • Artnr: 38201
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

En exklusiv gräsfröblandning där sortegenskaperna kräver färre klippningar. Utmärkt läkningsförmåga samt mycket god vinterhärdighet.

Sådd: 2-2,5 kg/100m2. 1 kg räcker till 50m2. Passar bra till robotgräsklippning.

Den bästa tiden för sådd är alltid på hösten men den som vill kan ta sig tiden att vattna har även möjlighet att så på våren!

NYANLÄGGNING

Förberedelser
Dränera marken väl och grovplanera så att lutningen blir från huset.

Jordförbättring & gödsling
Sandjordar förbättras med mullinblandning. Välj vanlig torvmull och sprid ett lager om 3-5 cm jämt över hela ytan. Lerjordar förbättras med sandinblandning. Välj sand med en stor andel av sandkorn mellan 0,2-4 mm. Tillför ett lager om 5-10 cm.
Grundgödsla med NPK 11-5-18 eller likvärdig och räkna med ca 10-15kg/100m2. Det finns också organiska gödselmedel som tillför jorden ytterligare mikroflora. Gödselmedel tillsammans med jordförbättringsmedel fräses samman med jorden till ett djup av 15 cm. Jämna ytan väl och plocka bort stenar och rötter. På en naturtomt bör en naturlig ondulering eftersträvas. Den nu porösa jorden bör vältas med en gallervält före finplanering och sådd.

Sådd
Inled med att dela upp ytan och fröet i lika många delar. Utför sådden i två riktningar och använd lämplig såmaskin. Välj ett vindstilla tillfälle om du skall så för hand. Mylla ner fröna med en lätt krattning (använd en lövräfsa) och avsluta med att välta med en gallervält.

Groningsperiod
Efter vår- och sommarsådd måste ytan hållas lätt fuktad fram tills dess att gräset är väl uppkommet. Detta kan kräva bevattning både två till tre gånger per dag.

Klippning
Första klippningen bör ske då gräset har en höjd av 5-6 cm. Gräset får då bara ”toppas” och all klippning bör utföras under torra förhållanden. Bästa klipphöjden för en villamatta är 3-4 cm. Klipp aldrig bort mer än 1/3 av gräset per gång ej på lägre klipphöjd än 3 cm. Oftare klippning under intensiv tillväxt, leder till en tätare gräsmatta med bättre ogräskonkurrens. 

Växtnäring
Växtnäring tillföres i samband med första klippningen och därefter enligt anvisningarna på resp. produkt. Välj gödselmedel som ej orsakar brännskada på gräset och följ doseringsanvisningarna. Det är alltid bra att gödsla strax före ett regn för att undvika brännskador.

Bevattning
Undvik småskvättande bevattning!
 Bevattna gräsmattan relativt generöst under torka med 25-30 mm per tillfälle.

RENOVERINGS TIPS

Svaga gräsbestånd
Förbättras genom hjälpsådd av bra grässorter. En hjälpsådd föregås av vertikalskärning eller mossrivning. Dessa åtgärder har två effekter, dels river maskinen upp den svartnande mossan och dels bildas slitsar i grässvålen. De snittade gräsrötterna stimuleras då till att skjuta nya skott. Vertikalskär i två riktningar samt kratta och avlägsna växtresterna.

Hjälpsådd
Görs med högkvalitativt gräsfrö. Nyare sorter kräver mindre klippning och har hög skottäthet. Söker du extra snabb etablering, välj en blandning där eng.rajgräs ingår. Dosera fröet efter behov. Sprid generöst i de svaga partierna och spara där den gamla mattan är väl etablerad. Kratta därefter ner fröet i mattans botten med en glestandad lövkratta!

Gödsling
Efter hjälpsådd stimulerar till god etablering. Välj ett gödselmedel med hög fosforhalt, typ NPK 11-5-18. Efter 2-3 veckor tillförs ytterligare näringsämnen så som fullgödselmedel av långtidsverkande karaktär som spar miljön utan att du vid spridning riskerar brännskador på gräset. Vanlig dosering är 2,5-3 kg/100m2, se anvisningen på förpackningen. Spridning med en fallspridare eller centrifugalspridare är enklaste sättet.

Dressning
Av gräsmattan är en förträfflig åtgärd, om än inte absolut nödvändig. Använd fin sand som ev. blandas med mullämnen. Undvik för mycket mull, kan binda överflöd av vatten i ytlagret. I de flesta professionella sammanhang används ofta ren sand av typen putssand eller mursand fraktion 0,2-4 mm.

Bevattning
För etableringen är bevattning ett måste och nödvändigt om en torkperiod inträffar. Små mängder vatten ofta under de första veckorna och senare större mängder, men mer sällan.

Packningsskador
Är svåra att åtgärda i en trädgård där man ej har tillgång till luftningsmaskiner. Mindre ytor kan förbättras med hjälp av en grep som stickes ner till ca 15 cm djup, varefter man bryter lätt. Detta göres på var 10-15 cm på de hårdast belastade ställena. Dressa därefter med extra sand. För att avlasta gräsytan på hårt belastade passager kan det vara fördelaktigt att lägga gångplattor.

Ogräs & vattenöverskott
Hör ofta samman. Dränera med räneringsslag var 6:e meter till ett djup av minst 50 cm. Fyll därefter dräneringsgroparna med dräneringsgrus. Denna åtgärd bör utföras före hjälpsådd och gödsling.