Algo Sol 250ml mot alla alger

Algo Sol är avsett att förebygga och kontrollera algtillväxten i dammen

  • Artnr: 70160
  • Ej i lager

Beskrivning av artikel

De aktiva substanserna förhindrar algernas fotosyntes. Eftersom alger är en viktig del i dammens biologiska system och viktigt för mikrofaunans näringskjedja ska de inte förhindras totalt.

När du använder Algo Sol regelbundet förhindras uppkomsten av nya alger och du får bättre och stabilare vattenvärden.

Algo Sol bekämpar inte algerna omedelbart utan reducerar deras tillväxt inom en vecka. De aktiva substanserna i Algo Sol förhindrar tillväxten av nya alger och stör fotosyntesen i algcellen. Algerna svälter, bokstavligt talat. En sidoeffekt av att tillväxten störs är att karbonathårdheten blir högre och pH värdet stabiliseras genom en bättre buffertverkan.

Följ bruksanvisningen noggrannt och överdosera inte. Algo Sol är ofarligt för dammens fiskar och vattenväxter vid normal användning enligt bruksanvisningen. Dammvattnet kan utan problem användas för att vattna trädgårdens växter.

Algo Sol är mest effektivt om det används när algtillväxten är i sitt inledningsskede (t.ex. på våren eller vid nyinredning och vattenbyten).

För att ge bästa effekt bör Algo Sol doseras under två dagar med 50%/ dag. Blanda Algo Sol med ca 5-10 liter vatten i t.ex. en vattenkanna. Vattna ut blandningen över trädgårdsdammen. Undvik att hälla outspädd Algo Sol direkt på vattenväxterna då de i så fall kan får gula fläckar på bladen

Dosering

10 ml till 200 liter vatten.

Behandlingen kan återupprepas efter 14 dagar. För effektivast behandling, dosera på morgonen.

Vid regelbunden tillsats av Algo Sol för att förhindra algbildning bör det, doseras med 2-3 veckors mellanrum.